Kakai

KAKAI is a comic book for children published by Atlas Publishing Co., Inc. Its maiden issue came out in 1998.

Mga Kuwentong Puro Wakas

Mga Kuwentong Puro Wakas No.171

MGA KUWENTONG PURO WAKAS is a komiks magasin published by Atlas Publishing Co., Inc. Its maiden issue came out in February 26, 1990.

List of Shorts

  • Bahay at Buhay (1994) w: Bert Fabregas, a: Zenon M. Nunag
  • Sa Pagkabali ng Nag-iisang Pakpak (1991) w: KC Cordero, a: Ferdee Bambico
  • The Right Man (1997) w: Edna Reyes, a: Emerico C. Juarez

Teenage Horoscope Stories & Songs

TEENAGE HOROSCOPE STORIES & SONGS is a komiks magasin published by Atlas Publishing Co., Inc. Its maiden issue came out on October 29, 1993.

LOL! Laugh Out Lang! Komiks

LOL! LAUGH OUT LANG! KOMIKS is a comedy comic book published by Atlas Publications. Its maiden issue came out in 2012.