Mga Pangyayaring Hinalungkat sa Lumang Baul

MGA PANGYAYARING HINALUNGKAT SA LUMANG BAUL
Written by Pablo D. Baltazar
Illustrated by Edgar Bercasio
Hiwaga Komiks, 1985-1987

Tales from the Grave

TALES FROM THE GRAVE
Written by Lito Er. Hamto
Illustrated by Edgar Bercasio
King Komiks, 1988