Kongga

Kongga

KONGGA
Written and illustrated by Hal Santiago
Horror Komiks, 1969

Hatol ng Diyos

Hatol ng Diyos

HATOL NG DIYOS
Written by Manuel Ramirez
Illustrated by Nestor Leonidez
Pilipino Komiks, 1960-1961