Isang Daang Oras ng Katahimikan

Isang Daang Oras ng Katahimikan

ISANG DAANG ORAS NG KATAHIMIKAN
Written and illustrated by Hal Santiago
Darna Komiks, 1976