Pag-ibig sa Nagbabagang Dibdib

Pag-ibig sa Nagbabagang Dibdib

PAG-IBIG SA NAGBABAGANG DIBDIB
Written by Carlo J. Caparas
Illustrated by Ading Gonzales
TSS Komiks, 1974