Sa Bawat Tik-Tak ng Orasan…Kamatayan!

Sa Bawat Tik-Tak ng Orasan...Kamatayan!

SA BAWAT TIK-TAK NG ORASAN…KAMATAYAN!
Written by Nerissa G. Cabral
Illustrated by Rudy Mesina
Espesyal Komiks, 1967