Ang Tatlong Kaluluwa ni Eba

Ang Tatlong Kaluluwa ni Eba

ANG TATLONG KALULUWA NI EBA
Written by Rey Leoncito
Illustrated by Rey Macutay
Pinoy Klasiks, 1995