Huwag Mong Pigilin ang Pagsikat ng Araw

Huwag Mong Pigilin ang Pagsikat ng Araw

HUWAG MONG PIGILIN ANG PAGSIKAT NG ARAW
Written by Tony S. Tenorio
Illustrated by Jojo Magsombol
Superstar Komiks, 1981-1982