Ang Inyong Lagalag na Reporter

Ang Inyong Lagalag na Reporter

ANG INYONG LAGALAG NA REPORTER
Written by O.B. Pangilinan
Illustrated by Nes Ureta
Pinoy Klasiks, 1965