Talagang Gusto Kong Magpakatino!

Talagang Gusto Kong Magpakatino!

TALAGANG GUSTO KONG MAGPAKATINO!
Written by O.B. Pangilinan
Illustrated by Rudy Nebres
Kislap Magasin, 1971-1972