Pigilin Mo ang Pintig ng Puso

Pigilin Mo ang Pintig ng Puso

PIGILIN MO ANG PINTIG NG PUSO
Written by Ofelia E. Concepcion
Illustrated by Jess Olivares
Pilipino Komiks, 1993