Robert Joseph Nuevas

Nuevas

Published Works

 • Ang Puso Ko’y Hindi Akin, Damdamin Komiks (1992)
 • Ano ang Kulay ng Kasalanan?, Nobela Klasiks (1991-1992)
 • Devil’s Angel, Teens Weekly Komiks (1991-1992)
 • Elektrisha, Pinoy Komiks (1991-1992)
 • Isobelle, Pinoy Klasiks (1990-1991)
 • Kahit Konting Pangako, Aliw Magasin (1996)
 • Kailan Darating ang Kahapon?, Damdamin Komiks (1993-1994)
 • Kung Bakit Mahal Kita, Dear Heart Komiks (1992)
 • Mga Puso sa Aking Palad, Damdamin Komiks (1989-1990)
 • Mga Sungay sa Dibdib, Pinoy Komiks (1990-1991)
 • Nag-aalimpuyong Damdamin, Nobela Klasiks (1990-1991)
 • Omega, Pinoy Komiks (1991)
 • Saang Daigdig Kita Mamahalin, Pinoy Klasiks (1991-1992)
 • Sambahin Mo ang Katawan Ko, Super Sonic Horoscope Daily Guide (1994-1995)
 • Sing Me a Song, Mama, Damdamin Komiks (1990-1992)
 • This One’s For You, Loveletter Komiks (1990)