Orlando R. Nadres

Orlando Nadres

Published Works

  • Amanda, Sixteen Magazine (1970-1972)
  • Daddy Daddy, Topstar Komiks (1971)
  • Magandang Gabi sa Inyong Lahat, Superstar Komiks (1975-1976)
  • Stardoom, Sixteen Magazine (1968)