Dominador Ad Castillo

Published Works

  • Ang Bilanggo sa Pulong Kristo, Tagalog Klasiks (1950)
  • Bahay na Bato, Movie Komiks (1949)
  • Cofradia, Mabuhay Komiks (1952-1953)
  • Dugo sa Lupa, Extra Komiks (1958)
  • Iginuhong Dambana, Tsampiyon Komiks (1957)
  • Regina Zafra, Mabuhay Komiks (1954-1955)
  • Sandino, Manila Klasiks (1951)