Ipo-Ipo

Ipo-Ipo

IPO-IPO
Written by Oscar del Rosario
Illustrated by Lib Abrena
Magasin ng Pagsilang, 1947